Toelichting bij personen J. Kroon  
  8-8-2016  
  Persoonsnamen          
   
   N.N.   (Nomen Nescio)       Van deze personen hebben wij nog geen gegevens.   
   P.P.   (Privacy Persoon)    Wel gegevens bekend maar op hun verzoek niet gepubliceerd.   
   
  Alias naam , deze staat soms als "ook genaamd" achter de naam .  
   
  Deze gebruiken we als extra omschrijving bij de naam, bijvoorbeeld :  
  - De roepnaam  
  - Een andere schrijfwijze van de naam die we elders vonden.  
   
  Eigen code, deze staat tussen { } achter de naam.    
   
  Deze gebruiken we als bron vermelding van de persoonsgegevens  
  - Kleine letters bij kranten bericht, kerkboek of van internet.  
  - Hoofdletters als we een kaart of ander bewijsstuk hebben.  
   
  Verklaring van de letters : en :  
   
  AK. adoptiekind a geboorte vanaf internet (Genlias)  
  PK. pleegkind b huwelijk vanaf internet (Genlias)  
  ?K. geen bewijs, kind van deze ouders c overlijden vanaf internet (Genlias)  
  ?H. geen bewijs, als huwelijkspartner t memoris vanaf internet (Genlias)  
  n notariλle akte vanaf internet  
  G geboorte bericht of kaart u uittreksel bevolkingsregister van internet  
  E geboorte bewijs i van ander internet programma  
  D doop bericht of kaart  
  X email relatie over genealogie  
  V verloving W website houder  
  H huwelijk bericht of kaart M mede-onderzoeker  
  J trouwboekje K kwartierstaat gepubliceerd  
  S scheiding N genealogie gepubliceerd  
   
  R rouwkaart of bericht P persbericht over gebeurtenis,  
  O bewijs van overlijden F feest, jubileum  
  Z begraven, crematie of zerk  
  T testament L meer bekend, later invoeren  
  U probleem, nog uitzoeken  
  Y Stamouder Tobias Q tijdelijke zoekcode  
                 
  Geboortedatum  
   
  Om in de overzichten beter naar gelijke personen te kunnen zoeken hebben we  
  zoveel mogelijk bij iedereen een geboortedatum opgegeven.   
  Wanneer deze niet bekend is hebben we de volgende regels aangehouden.  
   
  Alleen huwelijksdatum bekend, dan :  
  - Zijn de bruidegom minimaal 20 en de bruid minimaal 18 jaar oud  
  en de ouders dan nog minimaal 25 jaar ouder.  
  - Dit is aangegeven met een "<" voor de geboortedatum.  
   
  Alleen een geboortedatum van een kind bekend, dan :  
  - Is de vader minimaal 20 en de moeder minimaal 18 jaar oud  
  en de grootouders dan nog minimaal 25 jaar ouder.  
  - Dit is aangegeven met een "<" voor de geboortedatum.  
   
  Alleen een relatie bekend, dan :  
  - De man ongeveer 2 jaar ouder dan de vrouw.  
  - Dit is aangegeven met een "r" voor de geboortedatum.  
   
  Alleen de huwelijks datum van de ouders bekend, dan :  
  - Is het eerste kind op zijn vroegst in het zelfde jaar geboren  
  en elk volgende kind minimaal een jaar later.  
  - Dit is aangegeven met een ">" voor de geboortedatum.  
   
  Aanvullende teksten          
   
  Bij plaatsnamen :  
  De tussen {…..} opgegeven naam, is de naam van de boederij, het huis of de begraafplaats  
  Bij data :  
  De als [a.  -  -  ] datum is de aangiftedatum.  
  en als [r.  -  -  ,plaats] datum is de registratiedatum en -plaats.  
                 


Werken links niet? Of heeft u andere opmerkingen of suggesties voor onze site? Mail de webmaster: webmaster@famkroon.nl.